Tag Archives: אווני פארהט

מסר מתיבת עזה: תמכו באווני פארהט מתאם המוצרים שלנו בעזה

אווני עבד בהתנדבות עם תיבת עזה במשך יותר משנתיים, בהן התנדב גם בפרויקטים אחרים עם קבוצות העוזרות לילדים ונוער בעזה בה נולד. הוא התקבל ללימודי תואר שני בסכסוכים אלימים ופיתוח בלונדון, אנגליה ב-2015 והוא מנסה לגייס תמיכה שתאפשר לו לממן את הנסיעה והלימודים.

אנא הכנסו לאתר של אווני ותמכו בו ככל יכולתכם, הן באופן ישיר והן על ידי שיתוף הפנייה שלו ברשתות החברתיות שלכם.

בהמשך סולידריות,

ועדת ההיגוי של תיבת עזה

מסר קצר מעזה

מאת אווני פארהט

יום ראשון, 15 בדצמבר 2013

הים היה שקט והשמש זרחה…

זה היה יום יפה אחרי החזית הקרה ומזג האויר הסוער שחווינו.

אך בל נשכח שהדייגים הפלסטינים ממשיכים לסבול בעזה הנצורה תחת הסגר הישראלי שמונע מהם את הזכות הבסיסית לדוג באופן חופשי. הם סובלים גם ממחסור חמור בדלק כדי לשוט ולהפעיל את ציוד הדיג.

 


אווני פארהט הוא פלסטיני תושב עזה. הוא מעדכן אותנו לגבי המצב העכשווי בעזה ובמיוחד לגבי ההשפעה של ההצפות האחרונות והקשיים של הדייגים.