Tag Archives: אפרטהייד

“אפרטהייד” כבר לא מילה גסה בישראל

ביום שלישי (16-04-2013) יציינו אזרחי ישראל את יום העצמאות ה-65 של מדינת היהודים. מדינת היהודים? לא בדיוק. בהכרזת העצמאות (או בשמה המקובל "מגילת העצמאות"), המסמך המכונן של מדינת ישראל, נאמר בין השאר:

 "אנו קוראיםגם בתוך התקפתהדמים הנערכת עלינו זה חדשיםלבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.".