Tag Archives: גנרטור

תיבת עזה כבר רשומה על שמנו: על סדר היום עכשיו כתיבת השם על הסירה, גנרטור ועוד

logo for mailing to listאנו מודיעים בשמחה שבעלותנו על התיבה היא עכשיו רשמית! כבר בינואר השלמנו את אחרון התשלומים וכעת את הרישום של כלי השיט על שם הארגון שלנו. תודה לכל אלו מכם שסייעו בתשלום 85,000 הדולרים עבור סירת הדיג שאנו הופכים לסירת מטען. השלמת תהליך הרישום היא צעד חשוב ומיוחד עבור כולנו.

עכשיו כשהסירה בבעלותנו המלאה והיא רשומה על שמנו, אחת מהמטלות הבאות היא צביעת השם עליה. תיבת עזה יהיה השם שיופיע על שני צדדיו של כלי השיט וגם על הדופן האחורית שלו, יחד עם הלוגו שלנו. האותיות יהיו ענקיות, והצביעה תבוצע באמצעות שבלונות. האם תרצו לממן אות כלשהי? אם כן, אנא הציצו ברשימה להלן.