Tag Archives: חבלה

תיבת עזה ספגה פגיעה מכוונת על ידי ישראל

GA bombed 2בצער וזעם אנו מודיעים כי תיבת עזה נהרסה כליל לאחר שספגה פגיעה ישירה מכוחות הכיבוש הישראליים בשעה 2 בלילה, יום שישי ה-11 ביולי. הספינה החלה לבעור כתוצאה מהפגיעה והנזק אינו ניתן לתיקון. על רקע ההרג וההרס שזורעת ישראל, הנזק החומרי שנגרם לפרויקט שלנו הינו חסר חשיבות.

יחד עם זאת, עכשיו ברור שתיבת עזה הייתה יעד על הכוונת הישראלית (בפעם השנייה). ישראל אינה חוששת לפגיעה בבטחונה, כפי שהיא טוענת. מה שמדאיג אותה הינם פרויקטים שוחרי שלום כמו זה שלנו, החושפים את פשעיה.

תמונות ראשוניות מגלות את היקף הנזקים שנגרמו לתיבת עזה עקב ההתקפה

לאחר המבצע המוצלח של הוצאת תיבת עזה מן המים, תמונות ראשוניות מראות בברור את הנזקים שגרם הפיצוץ לסירה. בעוד המשטרה ממשיכה בחקירה ומגלה רמזים נוספים לגבי הגורמים שמאחורי ההתקפה, מארגני הפרויקט יחלו בהערכת הנזקים, אפשרות תיקונם והעלויות שיהיו כרוכות בהם. (צילומים על ידי אווני פאראט)

20140503_173938

 

תיבת עזה הותקפה

לפרסום מיידי

עזה

ב-29 באפריל 3:45 לפנות בוקר לפי שעון עזה, שומר הלילה על סיפונה של תיבת עזה קיבל הודעה טלפונית לעזוב את הסירה מכיוון שהיא עומדת להיות מותקפתGA attacked.

השומר עזב, אך חזר כעבור חמש דקות בראותו שדבר אינו קורה. רגעים לאחר מכן, פיצוץ עז טלטל את הסירה וגרם לנזק רב.

הסירה שקעה באופן חלקי וכעת היא נחה על קרקעית הים הרדודה. השומר לא נפצע, אבל נלקח לבית החולים לבדיקות.