Tag Archives: ספורט

מתאם פעולות הממשלה בשטחים סירב לאפשר לרצים מעזה לצאת למרתון בית לחם

18 באפריל, 2013. למרות התגייסותם של עשרות גולשים ובהם רצי מרתון ישראלים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) הודיע לעיתונאים כי הוא דוחה את בקשתם של 26 רצים מרצועת עזה לצאת מהרצועה ביום ראשון כדי להשתתף במרתון בית לחם.

בתשובת המתפ"ש נכתב כי ״הוחלט לסרב לפנייה מאחר ואינה עומדת בקריטריונים שנקבעו לצורך מעבר בין עזה לאיו"ש". המתפ"ש הוסיף כי "כניסה של תושבי רצועת לשטחה של מדינת ישראל ומעברם לאיו"ש מתאפשר רק מטעמים הומניטאריים חריגים, בדגש על מקרים רפואיים דחופים. הבקשה הנוכחית לא העלתה טעמים מסוג זה".

ראוי לציין כי תגובת המתפ"ש אינה עולה בקנה אחד עם הקריטריונים למעבר אנשים מרצועת עזה לישראל ולגדה. בסעיף 16 לקריטריונים נכתב כי "מעת לעת, בכפוף לקבלת בקשה מפורטת מנציגי הרשות הפלסטינית באיו"ש, ובכפוף לאישור שר הביטחון, מותרת כניסתם של תושבי רצועת עזה לישראל לצורך השתתפות בכנסים או אירועים מיוחדים הנערכים בחסות הרשות הפלסטינית".