Tag Archives: פלסטינים 48

מי עוד סובל מהסגר

מתוך כתבה של הטלוויזיה החברתית: מהשיח התקשורתי והציבורי ניתן ללמוד כי מהסגר על עזה סובלים רק תושבי עזה, אך סמי קאדי, תושב יפו, הוא דוגמא להשפעת הסגר על אזרחי ישראל. את הקשר עם שלושת ילדיו, המתגוררים ברפיח, מנהל קאדי במרחב הווירטואלי בלבד.

סמי: זה מאוד קשה, אני לא חוגג את החגים ולא מרגיש את החג. נכון, היום אני משתתף בחג למען ילדיי (שביפו) ומבקר את אחיותיי, אבל בזמן החג אני מתרחק מהחברה. האנשים הולכים למסגדים או מבקרים בבתי הקברות, ואני מתרחק. עמוק בתוכי אני מרגיש את המצב שאני נתון בו. זה מאוד קשה, אני לא אומר שזה קל בכלל.